REZERVÁCIA TERMÍNU AUDIOMETRICKÉHO VYŠETRENIA

ORL Ambulancie RHINO: BRATISLAVA - ŠUSTEKOVA 2; TRNAVA - STAROHÁJSKA 2; LIPTOVSKÝ HRÁDOK - PRI ŽELEZNICI 1737; WWW.RHINO.SK


Tónová audiometria


Audiometrické vyšetrenie je bezbolestné vyšetrenie, počas ktorého je pacient usadený v odhlučnenej audiometrickej kabínke, má nasadené slúchadlá do ktorých sú  vpúšťané tóny v rôznych frekvenciách a v rôznej intenzite hlasitosti. Pacient signalizuje vnímanie tónov. Je dôležitá dobrá spolupráca a sústredenosť pacienta. Audiometria trvá približne do 20 minút.


Indikáciou k audiometrii sú napríklad nasledovné účely:  vydanie - predĺženie platnosti vodičského preukazu, zbrojného preukazu, posúdenie potreby a vhodnosti používania načúvacieho prístroja a manažment prenastavenia už používaného načúvacieho prístroja, administratívne účely, potreby zamestnávateľa alebo školy, práca vo výškach, audiometria pred liečbou v hyperbarickej komore, overenie kvality sluchu, preventívna prehliadka, potreby PZS (pracovná zdravotná služba), atď...


Poplatok za audiometrické vyšetrenie je 25€
Poplatok za audiometriu pre pacientov bez poistenia je 30€
Výmenný lístok na audiometrické vyšetrenie aktuálne nie je potrebný
Platba v ambulancii v hotovosti
Zamestnanec môže žiadať zamestnávateľa o preplatenie poplatku
Živnostník si poplatok za audiometriu môže uplatniť "do nákladov"


Audiometrickému vyšetreniu môže predchádzať krátke ORL vyšetrenie uší, účelom ktorého je vylúčenie prítomnosti zápalových zmien uší a prípadných nečistôt vo zvukovodoch. Prípadné ORL vyšetrenie a následné ošetrenie vykonáme priamo v niektorej z našich ORL ambulancií a je plne hradené Vašou zdravotnou poisťovňou.


Naše ORL ambulancie RHINO (www.rhino.sk) nájdete v:

Bratislave - Petržalke - Poliklinika Šustekova, Šustekova 2

Trnave - Poliklinika Družba, Starohájska 2

Liptovskom Hrádku - Medic centrum, Pri železnici 1737

Vieme u Vás taktiež posúdiť potrebu a vhodnosť používania načúvacieho prístroja a zmanažovať prenastavenia už používaného načúvacieho prístroja u dospelých - viac informácií o načúvacích prístrojoch a postupe ich vydávania získate priamo na našej ORL ambulancii a na stránke - www.nacuvacipristroj.sk

Audiometrické vyšetrenie realizujeme taktiež u detí a to približne od 6 rokov. Podmienkou vykonania vyšetrenia je dobrá spolupráca dieťaťa. V prípade dobrej spolupráce je možné vyšetriť aj mladšie dieťa. Počas vyšetrenia môže byť rodič v audiometrickej kabínke spolu s dieťaťom.


Kde nás nájdete  -  Bratislava / Trnava / Liptovský Hrádok