REZERVÁCIA TERMÍNU AUDIOMETRICKÉHO VYŠETRENIA

ORL Ambulancie RHINO: BRATISLAVA - ŠUSTEKOVA 2; TRNAVA - STAROHÁJSKA 2 WWW.RHINO.SK


Tónová audiometria


Audiometrické vyšetrenie je bezbolestné vyšetrenie, počas ktorého je pacient usadený v odhlučnenej audiometrickej kabínke, má nasadené slúchadlá do ktorých sú  vpúšťané tóny v rôznych frekvenciách a v rôznej intenzite hlasitosti. Pacient signalizuje vnímanie tónov. Je dôležitá dobrá spolupráca a sústredenosť pacienta. Audiometria trvá približne do 20 minút.


Indikáciou k audiometrii sú napríklad nasledovné účely:  vydanie - predĺženie platnosti vodičského preukazu, zbrojného preukazu, audiometria pred vydaním načúvacieho prístroja, administratívne účely, potreby zamestnávateľa alebo školy, práca vo výškach, audiometria pred liečbou v hyperbarickej komore, overenie kvality sluchu, preventívna prehliadka, potreby PZS (pracovná zdravotná služba), atď...


Poplatok za audiometrické vyšetrenie je 25€
Poplatok za audiometriu pre pacientov bez poistenia je 30€
Výmenný lístok na audiometrické vyšetrenie aktuálne nie je potrebný
Platba v ambulancii v hotovosti
Zamestnanec môže žiadať zamestnávateľa o preplatenie poplatku Živnostník si poplatok za audiometriu môže uplatniť "do nákladov"


Audiometrickému vyšetreniu predchádza krátke ORL vyšetrenie uší, účelom ktorého je vylúčenie prítomnosti zápalových zmien uší a prípadných nečistôt vo zvukovodoch. ORL vyšetrenie a prípadné ošetrenie vykonáme priamo v našej ORL ambulancii a je plne hradené Vašou zdravotnou poisťovňou. Naša ORL ambulancia RHINO je lokalizovaná v Bratislave - Petržalke v Poliklinike Šustekova na Šustekovej 2 a v Trnave v Poliklinike Družba na Starohájskej 2 (www.rhino.sk).

Načúvacie prístroje nepredpisujeme a ani nevydávame, ale vieme Vám výrazne uľahčiť manažment získania načúvacieho prístroja pre dospelých - viac informácií o načúvacích prístrojoch a postupe ich vydávania získate priamo na našej ORL ambulancii a na stránke - www.nacuvacipristroj.sk

Audiometrické vyšetrenie realizujeme taktiež u detí a to približne od 6 rokov. Podmienkou vykonania vyšetrenia je dobrá spolupráca dieťaťa. V prípade dobrej spolupráce je možné vyšetriť aj mladšie dieťa. Počas vyšetrenia môže byť rodič v audiometrickej kabínke spolu s dieťaťom.


Kde nás nájdete  -  Bratislava / Trnava