Zoznam použitých zdrojov

Internetové zdroje

Wikimedia Commons. [online] [cit. 2022-09-02]. Dostupné na internete: <https://commons.wikimedia.org>
Maico website. [online] [cit. 2022-09-02]. Dostupné na internete: <https://www.maico-diagnostics.com/products/audiometers/ma-28>